NVVK - Bijeenkomst vakgroep Elektrotechniek

Datum en tijdstip:
2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T16:30:00
Locatie:
Remise Den Haag
Adres:
Ter Borchstraat 7
2525 XG Den Haag
Organisatie:
Vakgroep Elektrotechniek
Aanmeldperiode:

Programma

18-11-2021
09:00 - 09:30 uur Ontvangst
Gastheer: Ger Hagendoorn
09:30 - 10:00 uur Welkom en verslag 17 mei 2021
Voorzitter
10:00 - 11:00 uur Brandveiligheid van kabels
Jeroen van den Crommenacker (TKF)
11:00 - 11:15 uur Pauze
11:15 - 11:45 uur Vragen en discussie Brandveiligheid kabels en doorvoeren
Kijk naar gerichte vragen in jouw omgeving
11:45 - 12:00 uur Stand van zaken Eindtermen opleiding HVK mbt elektriciteit
Ronald
12:00 - 13:15 uur Lunch en informeel overelg
13:15 - 14:15 uur Van NEN9140 (ev-voertuigen) naar Arbocatalogus
Jelle van de Berg (INNOVAM)
14:15 - 14:30 uur Pauze
14:30 - 14:45 uur Beslissingsmatrix boekje Heijmans
Dennis Bossenbroek
15:00 - 16:00 uur Rondgang door de remise
Ger Hagendoorn
16:00 - 16:30 uur Rondvraag
16:30 - 16:45 uur Afsluiting

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!