NVVK - Andrew Hale-beurs: 'Complexiteit, wat ingewikkeld zeg'

Hoe heeft de complexiteit van de context invloed op gedrag van medewerkers. Bijvoorbeeld op hun keuze om ‘de regels’ wel of niet te volgen. Hierover ging de workshop van Danny Jolly tijdens het Jubileumcongres van de NVVK waar hij de Andrew Hale beurs won.

Hij besprak daar een case over een machinist die tijdens een rit bewust een gouden regel overtrad door mensen in de cabine mee te nemen en tijdens die rit een Stop Tonenend Sein (STS) voorbij reed. Op het eerste gezicht leek de oorzaak voor iedereen (ook voor de deelnemers aan de workshop) glashelder. Maar nadere beschouwing wierp toch een ander licht op de zaak en vervolgens waardevolle lessen voor de toekomst.

‘Complexiteit, wat ingewikkeld zeg’
De Andrew Hale-prijs bestaat uit de mogelijkheid om een workshop te ontwikkelen; in dit geval over complexiteit en incidentonderzoeken op 30 november in Utrecht.

Deelnemers aan deze workshop worden ook weer uitgedaagd en aangemoedigd om verschillende rollen te spelen en andere perspectieven in te nemen. Dit helpt mensen om eigen denkpatronen te doorbreken en uiteindelijk om het veiliger te maken.

Veiligheidskundigen hebben vaak een heel verschillende achtergrond en werkervaring. Dat leidt tot uiteenlopende manieren van kijken naar menselijk gedrag en systemen. De workshop van 30 november gaat over menselijk gedrag in complexe (werk)omgevingen. Wat kan en mag je van mensen verwachten? Hoe zorg je voor een veilig systeem? Wat is de invloed van de omgeving? Hoe doe je incidentonderzoek, als het allemaal niet zo eenvoudig is? Kortom, het gaat over het creeren van veiligheid in een wereld die steeds complexer wordt.

Elkaars bril opzetten kan dan erg leerzaam zijn.

Datum en tijdstip:
2023-11-30T16:00:00 2023-11-30T20:00:00
Locatie:
Aristo Lunetten
Adres:
Brennerbaan 150
Utrecht
Organisatie:
NVVK
Aanmeldperiode:
2023-10-25T00:00:00 2023-11-30T16:00:00

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!