Extern - Online HSE Crash Course: 'Veiligheid is risico-gebaseerd'

Voor de zomer trok de Algemene Rekenkamer aan de bel over de aanpak van milieucriminaliteit en concludeerde dat deze ontoereikend is. Hiermee staat het onderwerp milieucriminaliteit op de agenda van toezichthouders en ligt aanscherping van handhaving van regels op dit gebied voor de hand. Daarom is het belangrijk om als bestuurder goed voorbereid te zijn van wat er speelt op het gebied van veiligheid en leiderschap. Daarom organiseert het gespecialiseerde Health, Safety & Environment team van Nauta Dutilh een online crash course over dit thema (5 sessies).
De sessies bestaan uit een inhoudelijke gedeelte van 10:00 tot 11:00 uur en na afloop is een half uur ruimte gereserveerd voor vragen.
De eerste sessies hebben reeds plaatsgevonden.

Link naar het aanmeldingsformulier volgt binnenkort.

Het toekomstige programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 25 november
10:00 - 11:00 uur
Veiligheidsincidenten: voorkomen en herstellen

Donderdag 9 december
10:00 - 11:00 uur
Veiligheid, handhaving: toekomst

Waardering voor hercertificatie veiligheidskundigen
Deze sessies zijn door Hobéon SKO erkend als bijscholing voor hercertificering van gecertificeerde veiligheidskundigen.
Als men aan drie sessies (naar keuze) van 1 uur (elk) deelneemt, wordt dat beloond met een halve bij- en nascholingspunt.
De cursusorganisatie registreert hoeveel sessies de deelnemers hebben bijgewoond en informeert Hobéon SKO daaromtrent.

Datum en tijdstip:
2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T11:00:00
Locatie:
Adres:

Online
Organisatie:
Nauta Ditilh
Aanmeldperiode: