Extern - Online HSE Crash Course: 'Veiligheid, handhaving: toekomst'

Voor de zomer trok de Algemene Rekenkamer aan de bel over de aanpak van milieucriminaliteit en zij concludeerde dat deze aanpak ontoereikend is. Hiermee staat het onderwerp milieucriminaliteit op de agenda van toezichthouders en ligt aanscherping van handhaving van regels op dit gebied voor de hand. Het is belangrijk om als bestuurder goed voorbereid te zijn en te weten wat er speelt op het gebied van veiligheid en leiderschap. Daarom organiseert ons gespecialiseerde Health, Safety & Environment Team een online crash course over dit thema.

De volgende sessie is getiteld 'Zorgplichten & handhaving onder de Omgevingswet’ en vindt plaats op donderdag 9 december van 10:00 tot 11:00 uur.

Milieucriminaliteit staat hoog op de agenda van toezichthouders en aanscherping van de handhavingsregels ligt voor de hand. Tijdens deze online sessie praten Keri van Ettekoven, Arjen Praat en Stephan Sluiter van het Team Health, Safety & Environment bij NautaDutilh, je bij over de toekomstige Omgevingswet. Daarbij besteden zij extra aandacht aan de volgende thema's:

  • Van het inrichtingenbegrip naar 'milieubelastende activiteit'
  • Verstrekkende zorgplichten op het gebied van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving; en,
  • Het algemene verbod om activiteiten te verrichten of na te laten als daardoor aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving (dreigen te) ontstaan; en,
  • De ruime mogelijkheden tot handhaving.

Wij nodigen je van harte uit voor deze sessie over 'Zorgplichten & handhaving onder de Omgevingswet' op donderdag 9 december aanstaande. Het inhoudelijke gedeelte is van 10:00 tot 11:00 uur. Na afloop is een half uur ruimte gereserveerd voor het stellen van vragen.
 
Deelnemen
Voor deelname kunt u zich aanmelden via de volgende link: HSSE sessie 'Zorgplicht en handhaving onder de Omgevingswet' 9 december 2021 | Aanmeldformulier NVVK (e-nautadutilh.com)

Waardering voor hercertificatie veiligheidskundigen
Deze sessies zijn door Hobéon SKO erkend als bijscholing voor hercertificering van gecertificeerde veiligheidskundigen.
Als men aan drie sessies (naar keuze) van 1 uur (elk) deelneemt, wordt dat beloond met een halve bij- en nascholingspunt.
De cursusorganisatie registreert hoeveel sessies de deelnemers hebben bijgewoond en informeert Hobéon SKO daaromtrent.

Datum en tijdstip:
2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T11:00:00
Locatie:
Adres:

Online
Organisatie:
Nauta Ditilh
Aanmeldperiode: