NVVK bijeenkomst platform Risicodeskundigheid en register RRP

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde NVVK organiseert samen met het Verbond van Verzekeraars een platformbijeenkomst op donderdagmiddag 13 april. Na de opening rapporteert het bestuur onder andere over de herregistratie en geven de netwerken een update van hun plannen voor dit jaar. Vervolgens zal Henry Oudshoorn van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond een toelichting geven op het Multidisciplinair Intelligence Center voor de overheidshulpdiensten. Door datastromen slim samen te brengen en iedereen in het veld te voorzien van de juiste, up-to-date informatie, kunnen ze nog beter doen wat ze moeten doen: Mensen helpen en schade beperken. Na de pauze gaat Jermaine Muller van Achmea in op de risico’s van houtbouw. Dit is mogelijk de droom van menig ontwikkelaar, maar wat is het perspectief vanuit de verzekeraar? Wat is houtbouw en welke ontwikkelingen zijn er in de bouwsector? Welke uitdagingen zijn er gezien de huidige bouwregelgeving en waar liggen de risico’s?

Programma

13.00-13.30 uur inloop

13.30-13.40 uur Opening en bestuurszaken

13.40-14.00 uur Terugkoppeling uit de netwerken

14.00-14.30 uur Pilot MIC door Henry Oudshoorn van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

14.30-15.00 uur Pauze

15.00-16.00 uur Houtbouw vanuit het perspectief van de schadeverzekeraar, door Jermaine Muller van Achmea

16.00 Afronding en aansluitend netwerkborrel tot 17 uur

Datum en tijdstip:
2023-04-13T13:30:00 2023-04-13T16:00:00
Locatie:
Aristo Lunetten
Adres:
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Organisatie:
NVVK
Aanmeldperiode:

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!