NVVK - Webinar Veilige EnergieTransitie

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, is een transitie nodig van de wijze waarop we energie opwekken. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden teruggedrongen. Veel alternatieve methoden om energie op te wekken, op te slaan en te transporteren worden onderzocht en toegepast. Maar zijn er geen veiligheidsrisico’s verbonden aan deze initiatieven? Hoe houden we de EnergieTransitie veilig? Wat betekent de EnergieTransitie voor verzekeringsmaatschappijen? Welke rol zouden zij hierin kunnen spelen

Datum en tijdstip:
2021-06-18T10:00:00 2021-06-18T12:00:00
Locatie:
Adres:

Online
Organisatie:
Vakgroep Risicodeskundigheid
Aanmeldperiode:


Dr. ir. Nils Rosmuller
(lector Energie- en transportveiligheid) van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) vertelt in dit webinar hoe het IFV en de veiligheidsregio’s aankijken tegen de energietransitie en hoe zij proberen die in veilige banen te leiden.


Verder komen er deskundigen aan het woord over hun ervaringen aan de hand van projecten waaraan zij werkten.

  • Bert ten Haaf (directeur van Soltronergy) vertelt over de aanleg van een zonneweide met een energie-opslagsysteem
  • Wim Gijbels (Hylife Innovations) Hylife Innovations was initiatiefnemer van de eerste groene waterstoftoepassing in de gebouwde omgeving. Een concept dat nu wordt doorontwikkeld op wijkniveau en volgens de planning in 2022 in gebruik zal worden genomen. Welke veiligheidsrisico’s zien zij? Wat vinden zij dat risicodeskundigen van verzekeraars zouden moeten weten van de ervaringen die zij hebben opgedaan?
  • Johan van de Graaf (senior onderzoeker bij het IFV) neemt ons ten slotte mee in de wereld van de parkeergarages. Zorgt de energietransitie ook voor andersoortige risico’s in parkeergarages? Wat hebben de onderzoeken hiernaar aan kennis opgeleverd? Welke preventieve maatregelen zijn er denkbaar?

Na de lezingen is er ruimte voor vragen van de deelnemers aan dit webinar.

NB Aan deze bijeenkomst zijn 2 PE-punten toegekend voor Risicodeskundigen.

 

marcin-jozwiak-YGPCYETKFw8-unsplash.jpgPhoto by Marcin Jozwiak on Unsplash