NVVK - ViZ en NVvA CGG bijeenkomst

Meer informatie volgt zodra bekend.

Datum en tijdstip:
2020-11-24T13:00:00 2020-11-24T16:30:00
Locatie:
Aristo
Adres:
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht Lunetten
Organisatie:
NVVK ViZ en NVvA
Aanmeldperiode:

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!