NVVK - ViZ en CGG bijeenkomst gaat NIET door

Datum en tijdstip:
2020-03-17T13:00:00 2020-03-17T16:30:00
Locatie:
De Fietser
Adres:
Akulaan 2 (voor navigatie: badweg Ede)
6717 XN Ede
Organisatie:
NVVK ViZ en NVvA CG Gezondheid
Aanmeldperiode:

Programma

17-03-2020
13:00 - 13:30 uur Ontvangst en netwerken
13:30 - 13:45 uur Opening, agenda vaststellen en notulen 18 september 2019
Mededelingen en stand van zaken
- Ontwikkelingen arbocatalogi
- Volgende bijeenkomsten in 2020
13:45 - 14:45 uur Leren van incidenten
Jop Groeneweg, Jop Groeneweg, hoogleraar Safety in healthcare
aan de TU Delft en onderzoeker aan de Universiteit Leiden en bij TNO
14:45 - 15:00 uur Netwerkpauze
15:00 - 16:15 uur Workshop : interactief deel van de middag
In groepen het incidentonderzoek van de eigen organisatie spiegelen
16:15 - 16:30 uur Rondvraag en afsluiting

LEREN VAN INCIDENTEN - deze bijeenkomst gaat NIET door

Leren van incidenten en afwijkingen blijkt een succesvolle manier te zijn om de kwaliteit van processen te verbeteren. Het is daarmee een van de belangrijkste pijlers van verbetering van de veiligheid in organisaties. Veel ongevallen zijn niet nieuw, maar varianten op eerdere incidenten. Dat roept de vraag op: waarom is daar onvoldoende van geleerd?

Jop Groeneweg, hoogleraar ‘Safety assurance in health care’ aan de TU Delft en onderzoeker aan de Universiteit Leiden en bij TNO, neemt ons deze middag mee in zijn kijk hoe het leren incidenten kan verbeteren. Na zijn presentatie is er een interactief deel, waarin je het incidentonderzoek van de eigen organisatie kunt spiegelen en wellicht nieuwe ideeën mee kunt nemen!

We hopen op een grote opkomst van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten uit de zorg.

Deze keer niet in Utrecht, maar in vergaderzaal ‘Boardroom’ bij ‘de Fietser’ in Ede (vlakbij station Ede, op het oude Aku terrein). Goed met trein en auto te bereiken.

Volgende bijeenkomsten in 2020 bij Aristo Utrecht:
10 juni
17 sept
24 nov

Deelname is gratis voor NVVK en NVvA leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.