NVVK - Vakkennisdag Resilience

Onze vakkennisdag die we op 8 april wilden organiseren is helaas als gevolg van het Corona-virus niet doorgegaan. Jammer, maar veerkrachtig als wij als NVVK zijn, hebben we onze blik naar voren gericht en gaan we het thema Resilience op 4 september alsnog belichten. Uiteraard volgen wij hierbij de maatregelen van de Rijksoverheid, u leest daar meer over op deze pagina.

Datum en tijdstip:
2020-09-04T00:00:00 2020-09-04T00:00:00
Locatie:
ntb
Adres:


Organisatie:
NVVK Hoofdbestuur
Aanmeldperiode:

Dit keer, hoe kan het ook anders, willen we het thema resilience (veerkrachtig handelen op basis van veranderende omstandigheden) in de context van de huidige Corona-pandemie plaatsen. In eerste instantie werden we als samenleving ‘overvallen’. Daarna zag je dat de samenleving opkrabbelde, gaandeweg in actie kwam en we zien voorzichtige initiatieven ontstaan. Vanuit een eerste reactieve impuls werd al snel doorgeschakeld naar het anticiperen op ontwikkelingen waarvan we de omvang nog niet eens goed konden inschatten. Met name de gezondheidszorg werd vrij plotseling geconfronteerd met een situatie waar maar weinig specialisten op waren voorbereid. Er werd een enorm beroep op de zorgverleners, in alle gradaties, gedaan. Protocollen werden deels terzijde geschoven en de mensen in de frontlinie zetten op professionele manier hun vakmanschap in. Een topprestatie van jewelste.

Binnen de gezondheidszorg (in veel ziekenhuizen) is men zich al langer aan het verdiepen in de resilience-theorieën. En zijn elementen daarvan in de praktijk geoperationaliseerd. Er wordt daar tegelijkertijd onderzoek gedaan naar het verschil tussen theorie en praktijk (wat hebben we bedacht = protocollen en hoe gaat het aan het bed = zoals het echt werkt). De onderzoeksmethode FRAM, die complexiteit als uitgangspunt hanteert, wordt toegepast. Trainingen worden gegeven, gebaseerd op Safety 2 en FRAM.

Dit alles wetende lijkt het ons daarom een uitermate geschikt moment om de vakkennisdag in de context van de Corona-pandemie te organiseren en de focus daarbij op de gezondheidszorg te leggen. Wetenschap en vakmanschap op de werkvloer willen we samenbrengen, dit tijdens deze vakkennisdag verder belichten en uitdiepen. Uiteraard wordt er een grote rol weggelegd bij de zorgprofessionals op de werkvloer, ondersteund door wetenschappers die vanuit een wetenschappelijke hoek het geheel belichten. Gelijktijdig willen we een link leggen tussen de wijze waarop een organisatie georganiseerd is (de basis besturingsfilosofie) en het gedrag wat op de werkvloer wat daar een gevolg van is.

Omdat er bij deze pandemie ook een behoorlijk raakvlak met arbeidshygiëne aanwezig is lijkt het ons een goede zaak om deze vakkennisdag samen met onze collegae van de NVvA te organiseren. Dat gaan we dan ook doen. Zij zijn al benaderd en juichen deze samenwerking en het thema resilience van harte toe. We zullen om deze vakkennisdag goed in te kunnen vullen medewerking vragen van vakmensen uit de gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, etc.), specialisten van het RIVM (wetenschappers en vakspecialisten met een relatie met de praktijk) en organisatiekundigen, mensen die in de realiteit werken.

Uiteraard willen we de beroepsgroepen waarvoor we dit alles organiseren (veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten) ook praktische zaken meegeven zodat zij op basis van de aangedragen onderwerpen als professioneel adviseur beleidsmakers en beslissers binnen bedrijven kunnen helpen om op een andere manier hun bedrijf te organiseren zodat resilience binnen bedrijven echt betekenis kan krijgen. Wellicht geïnspireerd door wat nu binnen de gezondheidszorg speelt en waarmee men daar blijkbaar al wat langer bezig is.

Wordt vervolgd.

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!