NVVK - Studiemiddag Resilience

Let op! Let op! Let op! Let op! Let op! Let op!
Andere locatie van de studiemiddag!!!

Veel ongevallen gebeuren tijdens onverwachte en onvoorziene situaties. Steeds vaker duikt het begrip resilience – letterlijk: weerbaarheid, wendbaarheid of veerkracht – op als het gaat om veilig werken.
Resilience is een manier om een organisatie zo in te richten dat men snel en veerkrachtig kan optreden bij onvoorziene situaties.

Om medewerkers van bedrijven meer inzicht te geven is het vijf stappenplan en een kaartspel dat RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  samen met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde ontwikkelt. Deze studiemiddag staat geheel in het teken van de Resilience gedachte en wordt zo goed mogelijk duidelijk gemaakt door het kaartspel met alle aanwezigen te spelen.

Datum en tijdstip:
2019-10-03T12:30:00 2019-10-03T17:00:00
Locatie:
Hotel Van der Valk Tilburg
Adres:
Dr. Bloemenlaan 8
5022 KW Tilburg
Organisatie:
Regio Zuid ism RIVM
Aanmeldperiode:

Programma

03-10-2019
12:30 - 13:00 uur Ontvangst en inloop
13:00 - 13:15 uur Introductie en Welkom
Rob Kuiten, voorzitter NVVK Regio Zuid
13:15 - 14:00 uur Plaatsbepaling Resilience binnen de veiligheidskunde
Juni Daalmans, veiligheidspsycholoog, consultant & trainer Brain Based Safety
14:00 - 14:30 uur Inleiding door RIVM over Game Resilience (ontwikkeling, toepassing, resultaat)
Monique Chambon MSc. en Marre Lammers MSc. verbonden aan Onderzoeks Centrum Veiligheid RIVM
14:30 - 15:00 uur Pauze
Netwerkgelegenheid
15:00 - 16:15 uur Spelen van de veiligheidsgame RIVM/NVVK m.b.t. Resilience
16:15 - 16:45 uur Plenaire nabespreking ervaringen game Resilience met RIVM
16:45 - 17:00 uur Afsluiting
Drankje en hapje

Snel en veerkrachtig optreden
In de klassieke manier van kijken naar veiligheid, schatten bedrijven risico’s in op basis van fouten en ongevallen uit het verleden. Maatregelen zijn meestal gericht op het beheersen van voorzienbare risico’s. Deze risicoschattingen zijn echter nooit volledig; er is altijd variatie. Bijvoorbeeld in het weer, menselijk gedrag en/of kwaliteit van grondstoffen. En soms vallen dingen onverwacht en op een ongelukkige manier samen. Dit pleit ervoor de organisatie zo in te richten dat ook snel en veerkrachtig opgetreden kan worden bij onvoorziene situaties. De medewerkers spelen daarbij een cruciale rol, want zij beschikken over het benodigde vakmanschap en improvisatievermogen.