NVVK - Regionale Studiedag Noord Nederland

DEZE BIJEENKOMST IS VOLGEBOEKT. AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK.

 

Deze regiobijeenkomst richt zich op de toepassing van waterstof. 
Over waterstof is al veel bekend, maar er is bij ons ook nog veel onbekend. 
Waar moeten we rekening mee houden bij de toepassing van waterstof als energiedrager? Zijn de bestaande leidingen en appendages wel geschikt voor waterstof? Zijn gevaren wel zo groot als we denken? Wat is de ervaring bij de huidige toepassing en bouw van waterstof installaties en transport. Onze sprekers praten u bij.

Datum en tijdstip:
2021-11-08T09:30:00 2021-11-08T13:30:00
Locatie:
Van der Valk Drachten
Adres:
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Organisatie:
NVVK regio Noord Nederland
Aanmeldperiode:

Programma

08-11-2021
09:00 - 09:30 uur Ontvangst
09:30 - 09:35 uur Welkom door voorzitter Henk Veenvliet
09:30 - 13:30 uur Presentatie 'Veiligheidsaspecten hoge druk waterstof'
Marc Dröge, Werkzaam als expert externe veiligheid Bij N.V. Gasunie
10:20 - 11:05 uur Presentatie 'Waterstof en staal'
Otto Jan Huising, werkzaam als specialist lassen, materialen en NDO bij N.V. Nederlandse Gasunie
11:05 - 11:30 uur Pauze
11:30 - 12:15 uur Presentatie 'Toepassing in de praktijk'
Robbert van der Pluijm, directeur eigenaar Summit Engineering
12:15 - 12:25 uur Afsluiting door voorzitter Henk Veenvliet
12:25 - 13:25 uur Lunch
Deelname aan de lunch is kosteloos, maar om onnodige kosten te voorkomen vragen we je bij aanmelding aan te geven of je hiervan gebruik wilt maken.

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!