NVVK - NH Regiobijeenkomst Laserveiligheid en aanspreekvaardigheid

De presentatie biedt een inzicht op welke wijze in het LUMC omgegaan wordt met (medische) lasers en de maatregelen die getroffen worden om onbedoelde blootstelling aan laserlicht te voorkomen.

De workshop Vergroot je impact als veiligheidskundige op houding en gedrag wordt gehouden door Rick van der Heide. Hij zal ons willen uitdagen om de impact te vergroten door de focus te leggen op de relatie en minder op de inhoud van onze boodschap. Rick neemt ons mee op de ontdekkingstocht wat ons dat kan gaan opleveren om de culturen die er zijn binnen een organisatie te doorbreken.

Datum en tijdstip:
2019-11-05T13:00:00 2019-11-05T17:00:00
Locatie:
RAI - zaal D504
Adres:
Europaplein 24
1078 GZ Amsterdam
Organisatie:
Regio Noord Holland
Aanmeldperiode:

Programma

05-11-2019
13:00 - 13:30 uur Ontvangst
13:30 - 17:35 uur Welkom door voorzitter
13:34 - 14:40 uur Prsentatie Laserveiligheid door André van der Zee
Veilige toepassing van lasers in het ziekenhuis
14:40 - 15:00 uur Pauze
15:00 - 16:30 uur Workshop Meer impact op houding en gedrag
16:30 - 17:00 uur Napraten en afronding.

Deelname wordt erkend als onderdeel van uw VK-persoonscertificering. De ondertekende presentielijst kunt u kort na de bijeenkomst downloaden van de NVVK-site.

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!