NVVK - Vakkennisdag: Vakmanschap. 'Wat is dat eigenlijk en hoe kijk je daar tegenaan?'

Het is al aangekondigd via de mail en in NVVKinfo (no 1, 2019). Op deze dag starten we onze, jullie eerste vakkennisdag. Tijdens deze dag gaan we verkennen hoe we het vermeende gat tussen wetenschap en werkvloer kunnen dichten. Als er al een gat bestaat is dit best een ambitieus plan. Toch willen we dat samen met jullie onderzoeken. We stappen buiten onze comfort zone en gaan het avontuur aan, zoals het elke veiligheidskundige betaamt. Over welk gat hebben we het dan en waarom wil je dit gat dan persé dichten?

Wetenschappers onderzoeken veel en publiceren daarover. Het zijn vaak hele mooie artikelen die
interessant zijn om kennis van te nemen. En daar blijft het dan bij. Jammer. Vinden wetenschappers
trouwens ook. Ze missen de verbinding met de wereld buiten, met de werkvloer.

Aan de andere kant wordt er op de werkvloer hard gewerkt en probeert men dat zo goed en veilig
mogelijk te doen. Men zoekt naar oplossingen voor problemen. Men laat zich daarbij leiden door de
beschikbare kennis en bewezen praktijken. Niets mis mee. Er wordt gedacht op basis van bestaande
concepten, want veel tijd om te innoveren is er niet altijd.

En dan is er nog de veiligheidskundige die in zijn/ haar handjes mag knijpen wanneer de werkgever hem/
haar alle ruimte geeft om zelf te onderzoeken en wetenschappelijke theorieën binnen het bedrijf
volwassen te laten worden. Kost geld en tijd.

Het vermeende gat blijft zo toch bestaan. Nu kun je daar over doorsomberen, maar je kunt ook gaan
verkennen hoe je op een of andere manier toch wetenschappers en vakmensen op de werkvloer bij elkaar
kunt brengen.

Op 17 mei willen we dat samen met jullie gaan doen. Met wetenschappers, vakmensen van de werkvloer
en veiligheidskundigen.

Het centrale thema is: Vakmanschap. Wat is dat eigenlijk en hoe kijk je daar tegenaan?


Wetenschap, werkvloer en mensen die iets met veiligheid doen gaan daar mooie dingen over vertellen.
Uiteraard wordt het ook een doe-dag en geen zend-dag. Het wordt interactief waarbij we samen aan de
slag gaan. Handen uit de mouwen dus.

De locatie zal ergens in midden Nederland worden gezocht. Vanaf 09.30 uur inloop. Om 10.00 uur starten
we en we gaan via de lunch door tot 18.30 uur. Vooraf aan de terugreis willen we iedereen een goede en
stevige snack aanbieden zodat je niet met een lege maag thuis komt.

Naast deze persoonlijke uitnodiging willen we graag dat de voorzitters van de vak- en regiogroepen deze
uitnodiging ook via hun eigen kanalen, binnen hun groepen kenbaar maken en de leden hiervoor warm
maken.

NVVK leden mogen gratis naar binnen en deelnemen. Niet leden betalen de gebruikelijke vergoeding van
€35,00.*

We hopen veel leden te mogen verwelkomen om zo samen te zoeken naar het gat tussen wetenschap en
werkvloer. Wellicht vormt het een aanzet om dit gat te gaan dichten zodat wetenschap en vakmensen op
de werkvloer samen kunnen gaan optrekken. Welkom dus.

Namens de NVVK,
Jurriaan Cals, Frank Guldenmund en Kees van der Blom

Datum en tijdstip:
2019-05-17T09:30:00 2019-05-17T18:30:00
Locatie:
Napkins
Adres:
Trasmolenlaan 5
3447 GZ Woerden
Organisatie:
NVVK hoofdbestuur
Aanmeldperiode:

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig
bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!