NVVK - Ongevalsmethodieken en Intercollegiale Toetsing (ICT)

Datum en tijdstip:
2019-05-23T15:30:00 2019-05-23T19:30:00
Locatie:
Radboud Universiteit, Grotiusgebouw
Adres:
Montessorilaan 10, Zaal GR 1.143 1e verdieping
6525 HR Nijmegen
Organisatie:
Regio Arnhem Nijmegen Oss
Aanmeldperiode:

Programma

23-05-2019
15:30 - 15:40 uur Opening en mededelingen
15:30 - 17:00 uur Presentatie ongevalsmethodieken, Wim van Alphen
17:00 - 17:30 uur Pauze met broodje en soep
17:30 - 18:15 uur Toelichting op ICT, Harry Tweehuysen, gecertificeerd A&O-psycholoog
18:15 - 19:00 uur In groepen aan de slag (bespreken van elkaars opzet, aandragen mogelijheden tot verbetering)
19:00 - 19:30 uur Plenaire terugkoppeling (iedere groep draagt één casus voor)
19:30 uur Einde

Wim van Alphen is mede-auteur/hoofdauteur van het SDU-ongevallenboek waarin 20 methodieken worden behandeld. Dit keer zal hij twee ongevalsmethodieken toelichten die geschikt zijn voor het analyseren van de meest voorkomende incidenten. Het gaat hierbij om de door I-SZW gebruikte methode (S137) en Tripod, gebaseerd op 11 basisrisicofactoren. Klik HIER voor een ongevallenpublicatie van Wim van Alphen.

Na de pauze zal Harry Tweehuysen u informeren over de verschillende vormen van Inter Collegiale Toetsing (ICT) en hoe ICT gebruikt kan worden om casussen efficiënt te bespreken.

Daarna willen we in kleinere groepen van circa 6 personen een casus bespreken conform de eerder besproken methodiek. Graag willen we u vragen of u een casus heeft die u in een kleinere groep wilt bespreken bij voorkeur in relatie tot ongevallen. Voor veiligheidskundigen die gecertificeerd zijn kan de casus die u inbrengt gebruikt worden bij de (her)certificering.

Voor de wijze waarop de casus moet worden aangeleverd is volgens de certiceringseisen een vast stramien, klik HIER. Uw bijdrage kunt u sturen naar ano@veiligheidskunde.nl

PS Max. 30 plaatsen beschikbaar, dus graag bijtijds aanmelden (voor 17 mei)

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!