NVVK - 'Hitte'

We zien de afgelopen decennia een toename aan warme periodes en hittegolven in Nederland. De verwachting is dat de opwarming van de aarde gaat toenemen en daarmee ook het aantal en/of duur van de warme periodes. Het effect hiervan op de gezondheid is groot. Niet alleen op welbevinden, maar ook op concentratievermogen, hitteziekten e.d. Hoe gaan we om met hitte op de werkplek? Wanneer is het te warm? Welke maatregelen kun je adviseren? En hoe effectief en hoe praktisch zijn de mogelijke maatregelen? Op deze contactbijeenkomst worden de laatste inzichten vanuit de wetenschap en vanuit het aanpalende vakgebied publieke gezondheid gepresenteerd. Op de bijeenkomst komt zowel wetenschap als praktijk aan bod.  We hebben een aantal vooraanstaande wetenschappers op het gebied van hitte bereid gevonden om een bijdrage te leveren, alsook sprekers uit de praktijk.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van de 5 beroepsverenigingen: NVvA, BA&O, NVVK, NVAB en Human Factors NL

Bent u geen lid maar wilt u wel deelnemen, dat kan. U ontvangt dan een factuur van € 35,00 excl. BTW

Certificering: De bijeenkomst wordt aangemeld bij Hobeon/SKO. U krijgt 0,5 certificeringspunt voor het bijwonen van de bijeenkomst.

AANMELDEN

 

Datum en tijdstip:
2021-09-02T13:00:00 2021-09-02T16:30:00
Locatie:
Online
Adres:


Organisatie:
NVVK i.s.m. BA&O en NVvA
Aanmeldperiode:

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!