NVVK - CGC ARIE als BRZO-Light

De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen is herzien. Op dit moment worden de reacties op verwerkt, zodat de regeling naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 juli 2023 de tijd om aan de verplichtingen van de ARIE te voldoen. Speciaal voor de CGC en de NVVK wordt de herziening toegelicht, vanuit de theorie én de praktijk.

Voor aanmelden klik HIER.

Datum en tijdstip:
2022-01-27T13:30:00 2022-01-27T16:30:00
Locatie:
online
Adres:


Organisatie:
Aanmeldperiode:

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!