NVVK - Bijeenkomst Veiligheid in de Zorg (ViZ)

Op dinsdag 17 mei 2022 (vanaf 13 uur) organiseert de Contactgroep Gezondheidszorg van de NVvA en de ViZ van de NVVK een interessante middag voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. Je kunt de bijeenkomst is zowel digitaal bijwonen als fysiek in de “Meeting Plaza” te Utrecht (Hoog Catharijne, ingang naast de Action).

Eerst neemt Edwin Hagelen, Arbeidshygiënist RAH UMC Utrecht, ons mee in de nieuwste ontwikkelingen van de overgang van WIP-richtlijnen naar het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI-richtlijnen). Daarvoor zijn nieuwe werkgroepen ingesteld. Arbeidshygiënisten vanuit de NVvA zijn daarin gevraagd voor hun belangrijke inbreng.

Verder komt deze middag het belangrijke onderwerp “Cytostatica en Veilig werken met geneesmiddelen” aan de orde. Voor de arbocatalogi Betermetarbo.nl. en Dokterhoe.nl is het onderdeel 'Veilig werken met geneesmiddelen' ontwikkeld in samenwerking tussen de algemene ziekenhuizen en de UMC’s. Percy Stubbs is voorzitter van de “Werkgroep Cytostatica & Veilig werken met geneesmiddelen” en heeft hierover een inhoudelijke presentatie.

Als vervolg op deze presentatie gaan we over tot het interactief deel van de middag over    
Cytostatica & Veilig werken met geneesmiddelen en kun je praktische informatie inwinnen of juist delen over dit onderwerp.

Voor de bijeenkomst kun je je aanmelden via de website van de NVVK of de website van de NVVA. Graag aangeven of je digitaal of fysiek aanwezig wilt zijn! We hopen op een drukbezochte en boeiende middag!

Met vriendelijke groet,
Erik Kooij en Bert Wierenga

Datum en tijdstip:
2022-05-17T13:30:00 2022-05-17T16:30:00
Locatie:
Aristo Meeting Plaza
Adres:
Godebaldkwartier 357, Kantoren Janssoenborch
3511 DT Utrecht
Nederland
Organisatie:
Vakgroep ViZ
Aanmeldperiode:

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!