NVVK - Innovatie PBM’s

3M is bekend als dé leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen. Onze gastheer is Herman Codee en vakspecialist bij 3M. Na een bedrijfspresentatie volgt een presentatie voor gebruikers en verwervers over de veranderde wet- en regelgeving aangaande PBM-gebruik. Aansluitend krijgen wij een bedrijfsrondleiding door het innovatie centrum aangeboden.

Het maximaal beschikbare aantal plaatsen is 20.

Datum en tijdstip:
2019-06-25T13:00:00 2019-06-25T16:45:00
Locatie:
3M
Adres:
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Organisatie:
Noord Holland
Aanmeldperiode:

Programma

25-06-2019
13:00 - 13:30 uur Ontvangst met koffie/thee
13:30 - 14:00 uur Welkom Introductie 3M
14:00 - 15:00 uur Van PBM richtlijn naar PBM verordening, betekenis voor de gebruikers en inkopers van PBM’s
door Rinus Brinks
15:00 - 15:15 uur Pauze
15:15 - 16:15 uur Rondleiding 3M Innovatie Center
16:15 - 16:45 uur Afsluiting

Voor toegang tot het bedrijfsterrein is persoonlijke legitimatie verplicht. De NVVK en 3M bekostigen deze bijeenkomst voor leden en aspirant leden.

Het programma van deze bijeenkomst is geschikt om aspirant NVVK-leden mee te nemen en deelname wordt erkend als onderdeel van uw VK-persoonscertificering.

Deelname is in principe gratis voor leden, de kosten à € 25,= p.p. worden gedragen door de NVVK*. Niet-leden zijn welkom tegen betaling van € 35,00. U ontvangt hiervoor een factuur*.

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (min. 3 dagen van te voren) afwezig bent zullen de kosten aan u worden doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!