NVVK - Algemene Vergadering

We leven in een bijzondere tijd en de invloed van COVID-19 op ons dagelijkse leven is groot, zowel privé als in ons werk. Fysieke bijeenkomsten zijn om redenen van gezondheid en overheidsmaatregelen niet mogelijk.

Dit betekent dat de voorjaars Algemene Vergadering die gepland stond op 4 juni 2020 niet door kan gaan en voorlopig moet worden uitgesteld.

Het jaarverslag 2019 en de financiële stukken zullen zo spoedig mogelijk via e-mail en het besloten deel van de website aan de leden ter beschikking worden gesteld. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je dit kenbaar maken bij het secretariaat: nvvk@veiligheidskunde.nl.

Datum en tijdstip:
2020-06-04T00:00:00 2020-06-04T00:00:00
Locatie:
ntb
Adres:


Organisatie:
Aanmeldperiode: