NVVK - Vakkennisdag Resilience VERVALT

IN VERBAND MET DE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS IS BESLOTEN DEZE DAG TE ANNULEREN. WANNEER EEN NIEUWE DATUM BEKEND IS WORDEN LEDEN HIERVAN GEÏNFORMEERD VIA NVVK-UPDATE.

 

Resilience, of Nederlands gesproken veerkracht, is een steeds vertrouwdere manier van denken over omgaan met risico’s en hoe je een veilige bedrijfsvoering bereikt. Van veiligheid in de luchtvaart tot veiligheid in de zorg en van individu tot duurzaamheid van stedelijke omgevingen. Het veerkrachtconcept is bekend als een van de 5 principes van een hoog betrouwbare organisatie (HRO). Veerkracht is onderdeel van een nieuwe kijk op veiligheid zoals binnen Safety II. Veiligheidskundigen hebben veerkracht nodig omdat ze geconfronteerd worden met steeds complexere organisaties en systemen. In organisaties moeten zij regelmatig hun taak uitvoeren in andere dan geplande omstandigheden en worden zij geconfronteerd met onverwachte wendingen in de uitvoering of omgeving die vragen om alert anticiperen en reageren. We beseffen dat steeds gedetailleerdere regelgeving daarvoor niet de oplossing is. Het denken vanuit het veerkrachtconcept helpt de veiligheidskundige niet alleen bij te dragen aan robuuste maar flexibele organisaties en werkwijzen maar draagt ook bij aan een just culture waarin vertrouwd wordt op vakmanschap.

Monochromatic Photo Yellow Typography Linkedin Banner
Datum en tijdstip:
2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T18:00:00
Locatie:
Meeting district
Adres:
Blokhoeve 2a
3438 LC Nieuwegein
Organisatie:
NVVK hoofdbestuur
Aanmeldperiode:

Het is niet voor niets dat over de hele wereld theoretisch en praktisch onderzoek wordt gedaan naar de inzet van dit concept en praktische toepassingen en trainingen worden ontwikkeld, kijk bijvoorbeeld eens op de site van de Resilience Engineering Association.  Het RIVM en TNO hebben in het Europees onderzoeksprogramma SAF€RA serious games ontwikkeld en het RIVM heeft daarvoor een op arbeidsveiligheid gericht train the trainer programma opgezet.

Tijd dus voor een update op de themadag Resilience en een gesprek tussen wetenschappers, uitvoerders van werk in spannende situaties en deskundigen over wat veerkracht in de praktijk brengt. En niet in het minst over hoe het vakmanschap in risicovolle werkzaamheden daarmee versterkt en ondersteund wordt.

Op 8 april willen we dat samen met jullie gaan doen. Met wetenschappers, vakmensen van de werkvloer en collega-veiligheidskundigen.

Op de themadag organiseren we weer een vertrouwde mix van input en dialoog met wetenschappers, inbreng, dialoog en ondersteuning van ervaringsdeskundigen en uitdagende inspiratie en interactie.

  • Zo zijn er twee ervaringsdeskundigen aanwezig, één uit de ambulance wereld en één uit de KNRM. Beide ervaringsdeskundigen delen met ons de dillema’s waar zij voor staan in de uitvoering van hun werkzaamheden in de praktijk.
  • Vanuit de wetenschap zal Ivonne Herrera als voorzitster van de REA en internationaal wetenschappelijk onderzoeker een beeld van resilience schetsen.
  • We zullen ervaren wat serious games inhouden
  • en in een open space jullie vragen aan de orde stellen voor kruisbestuiving van kennis en ervaring.

Voorafgaand aan de terugreis willen we iedereen een goede en stevige snack aanbieden zodat je niet met een lege maag thuiskomt.

We hopen veel leden te mogen verwelkomen om zo samen te zoeken naar het gat tussen wetenschap en werkvloer. Wellicht vormt het een aanzet om dit gat te gaan dichten zodat wetenschap en vakmensen op de werkvloer samen kunnen gaan optrekken. Welkom dus.
 

Jurriaan Cals en Kees van der Blom i.s.m. Johan van der Vorm en Anne van Galen


Over deze Vakkennisdag is eerder via de mail en in NVVK info 01-2020 gepubliceerd.

 

Deelname is gratis voor NVVK leden. Niet leden zijn welkom tegen betaling van €35,00. U ontvangt hiervoor een factuur.*

*Als u zich aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) afwezig bent, worden de kosten aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!