Webinar Veilige EnergieTransitie Vakgroep Risicodeskundigheid

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, is een transitie nodig van de wijze waarop we energie opwekken. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden teruggedrongen. Veel alternatieve methoden om energie op te wekken, op te slaan en te transporteren worden onderzocht en toegepast. Maar zijn er geen veiligheidsrisico’s verbonden aan deze initiatieven? Hoe houden we de EnergieTransitie veilig? Wat betekent de EnergieTransitie voor verzekeringsmaatschappijen? Welke rol zouden zij hierin kunnen spelen?

Op 18 juni organiseerde de vakgroep Risicodeskundigheid een webinar over de veilige Energietransitie en de rol die verzekeraars daarbij spelen. Graag delen wij de presentaties van de sprekers met daarbij horende documenten. 

Nils Rosmuller (lector Energie- en transportveiligheid) van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) vertelt in dit webinar hoe het IFV en de veiligheidsregio’s aankijken tegen de energietransitie en hoe zij proberen die in veilige banen te leiden.

Bert ten Haaf (directeur van Soltronergy) vertelt tijdens deze presentatie over de aanleg van een zonneweide met een energie-opslagsysteem.

Peter Rameakers van Waterstof Coalitie Limburg gaat in zijn presentatie in op het aardgasloos bouwen met waterstof. WCL streeft naar het zorgvuldig versnellen van de energietransitie in Limburg.

Johan van der Graaf (senior onderzoeker bij het IFV) neemt ons ten slotte mee in de wereld van de parkeergarages. Zorgt de energietransitie ook voor andersoortige risico’s in parkeergarages? Wat hebben de onderzoeken hiernaar aan kennis opgeleverd? Welke preventieve maatregelen zijn er denkbaar?

Meer IFV informatie over de EnergieTransitie

Schermafbeelding 2021-07-02 om 15.21.01.png

Terug naar Actueel