SER-advies voor grenswaarde soja-allergenen

De SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert een grenswaarde van 4 milligram inhaleerbaar meelstof per m3 lucht als gemiddelde concentratie in de lucht over een achturige werkdag (4 mg/m3 TGG-8uur). Dit heeft de commissie in een brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven.

Uitgangspunt voor dit advies is het rapport Gezondheidsraad van 16 juni 2016 over meelstof van fijngemalen en gepelde sojabonen. Hierin beveelt de Gezondheidsraad een referentiewaarde aan voor beroepsmatige blootstelling aan stof afkomstig van fijngemalen en gepelde sojabonen, van 0,1 microgram soja-eiwitantigeen per m3 lucht als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag (0,1 µg/m3 TGG-8uur).

De gehele brief is via onderstaande afbeelding te lezen.

Schermafbeelding 2021-05-06 om 12.38.06

(Bron: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/soja-allergenen)