In memoriam: Harry Jansen, Oud penningmeester NVVK

Schermafbeelding 2020-09-30 om 15.45.24

Harry was een betrokken, bevlogen veiligheidskundige. Hij nam geen blad voor zijn mond en zei altijd duidelijk wat hij vond. Dat bracht hem nogal eens in een lastige positie, maar hij stond voor zijn mening en opvattingen. En dat in een tijd waarin de plek van een fulltime veiligheidskundige binnen een bedrijf niet vanzelfsprekend en daardoor nogal kwetsbaar was. Binnen het domein arbeidsveiligheid lag zijn hart bij de brandveiligheid, en dan met name brandpreventie. Hij was daarom een actief lid en later ook bestuurslid (penningmeester) van het vroegere Brandpreventieforum, dat een bloeiende vakgroep was van de NVVK.

In de jaren 80 nam Harry als verenigingspenningmeester plaats in het hoofdbestuur van de NVVK. Daar zette hij zich vooral in voor het financieel gezond maken van de vereniging. Verder was hij nadrukkelijk betrokken bij de verbetering van het NVVK-secretariaat. Dat was destijds ondergebracht bij het Veiligheidsinstituut. Een gesubsidieerde instelling die, voor zover het eigen werk dat toeliet, capaciteit ter beschikking stelde aan het NVVK-secretariaat. Omdat in die tijd veel werkzaamheden nog handmatig moesten worden uitgevoerd, gaven adresmutaties chronisch aanleiding tot klachten. Harry heeft daarom gezocht naar betaalbare alternatieven. Door een samenwerkingsovereenkomst met het vroegere GAK (nu UWV) kwam er vaste capaciteit beschikbaar, waardoor het functioneren van het secretariaat aanzienlijk verbeterde.

Het verlies van zijn vrouw Tonnie liet diepe sporen bij hem na. Harry verminderde zijn NVVK-activiteiten. Na zijn vertrek uit het hoofdbestuur zagen we hem helaas ook steeds minder op de diverse bijeenkomsten. We herinneren hem als een (ere)lid dat aantoonbaar heeft bijgedragen aan de professionalisering van onze vereniging. Wij zijn hem veel dank verschuldigd! Moge hij rusten in vrede.

 

Rob van de Bank,
Oud secretaris NVVK-bestuur

Terug naar Actueel