Even voorstellen: vertrouwenspersoon Miriam Smit

Miriam Smit is vanaf september 2020 aangesteld als externe vertrouwenspersoon (voor omgangsvormen en integriteitskwesties) voor de NVVK. In deze brief lezen jullie wie ze is en waarvoor je haar kan benaderen.

Wie is Miriam Smit?

Mijn naam is Miriam Smit. Ik woon met mijn man en zoon in Houten. Ik ben ruim 20 jaar vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties, waaronder ook de NVVK. Voordat ik mijn eigen bedrijf, Human Results, startte, heb ik 14 jaar voor een arbodienst gewerkt, waar ik (als arbeids- en organisatiedeskundige) veel samenwerkte met veiligheidskundigen. De beroepsgroep van veiligheidskundigen is mij dus niet onbekend en ik vind het daarom leuk om voor jullie vereniging de rol van vertrouwenspersoon te vervullen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Ik ben als vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor kwesties rondom ongewenste omgangsvormen op het werk. In jullie geval gaat het om situaties waarbij je last hebt van ongewenste omgangsvormen als je werkzaamheden voor de vereniging verricht. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en agressie. Als vertrouwenspersoon zorg ik voor opvang en ondersteuning van de leden die last hebben van ongewenste omgangsvormen. Ook kun je me benaderen als je (vermoedt) dat je een integriteitsschending hebt geconstateerd. In dat geval kun je samen met mij overleggen hoe je hier een melding van zou kunnen doen.

Unknown.jpegWat vind je interessant in je werk?

Het leuke aspect van mijn werk vind ik, dat ingewikkelde kwesties waarbij de emoties hoog op kunnen lopen, vaak op een eenvoudige manier opgelost kunnen worden. Een gesprek met de vertrouwenspersoon maakt de situatie vaak behapbaar en daarmee de aanpak van het probleem eenvoudiger. Als resultaat van mijn werk zie ik gelukkig vaak dat mensen weer lekker in hun vel zitten.

Wie mag er contact met je opnemen?

Leden die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen tijdens werkzaamheden voor-, of in het kader van activiteiten van de NVVK, of leden die een vermoeden van een integriteitsschending bij de NVVK hebben, kunnen mij benaderen. Dat kan zijn omdat je je verhaal nog eens kwijt wilt, om nog eens door te praten over wat er is gebeurd, of om meer duidelijkheid te krijgen over de procedures van de NVVK ten aanzien van ongewenst gedrag, integriteit, enzovoort.

Jouw ervaring staat hierbij centraal. Wanneer je de situatie ervaart als storend of intimiderend, dan kun je mij inschakelen. Bij twijfel kun je mij uiteraard ook bellen. Dan komen we er samen wel uit. En wat je ook moet weten: alles wat we bespreken blijft vertrouwelijk onder ons. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

Bespreek ik ongewenste omgangsvormen, of integriteitskwesties alleen met jou?

Mocht je te maken hebben met ongewenste omgangsvormen, of integriteitsschendingen bij de NVVK, dan blijft het natuurlijk van belang dit te bespreken met het bestuur. Het voordeel hiervan is dat het bestuur de mogelijkheid krijgt ook daadwerkelijk iets aan het probleem te doen en bovendien inzicht krijgt in de problematiek die door de leden ervaren wordt. Je kan er ook voor kiezen om mij te bellen, bijvoorbeeld als je het gebeurde eerst in vertrouwen wilt bespreken, of als je juist problemen met het bestuur hebt.

En als je problemen bij een van je opdrachtgevers hebt?

Wanneer je problemen ervaart met de NVVK of met een opdrachtgever dan is het altijd goed om dit bespreekbaar te maken. Als het goed is, heeft de opdrachtgever waarvoor je werkt ook een eigen vertrouwenspersoon, die de procedures van de opdrachtgever goed kent. Het is daarom altijd belangrijk  te informeren wie de vertrouwenspersoon bij je opdrachtgever is. Voor de NVVK ben ik die vertrouwenspersoon. Bij problemen bij een opdrachtgever adviseer ik je dus om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van deze opdrachtgever.
 

Hoe kunnen leden je bereiken?

Wanneer er vragen zijn, schroom niet te bellen. Ik ben te bereiken via telefoonnummer: 06-2139 7442 Mocht je me niet direct aan de lijn krijgen, spreek dan een voicemailbericht in. Ik bel dan zo spoedig mogelijk terug. Wil je liever mailen, mail dan naar info@humanresults.nl

shutterstock_466937138.jpg

Naar de Actueel-pagina