Wat werkt in veiligheid

Het gebruik en de waargenomen effectiviteit van 48 veiligheidsinterventies

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 2.300 werknemers een ernstig meldingsplichtig arbeidsongeval, waarvan ongeveer 60 dodelijk (Inspectie SZW, 2020; Bellamy et al., 2014). Veiligheidsprofessionals gebruiken veel methoden om de veiligheid op het werk voor werknemers binnen hun bedrijf te verbeteren. Interventies kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van de algehele ‘veiligheidscultuur’ van bedrijven, op de introductie van een veiligheidsbeheersysteem (bijv. Robson et al., 2007), of op het verbeteren van de naleving van specifieke veiligheidsregels door werknemers (bijv. Peuscher en Groeneweg 2012; Bryden et al., 2016). De effectiviteit van veel van die interventies blijft echter grotendeels onduidelijk (Dyreborg et al, 2015).

safetyscience

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gestart met een project met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van een database gevuld met effectieve veiligheidsinterventies. Ontwikkelaars kunnen hun interventies indienen volgens een vast protocol.

Ter ondersteuning van dit project hebben we een enquête ontwikkeld, die is verstuurd aan alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). In de enquête gebruikten we een lijst van 48 voorgedefinieerde beschrijvingen van veelvoorkomende interventies. Respondenten konden aangeven of ze hier gebruik van maakten en de mate waarin zij deze als effectief beschouwden.

Het onderzoek leverde een uitgebreid beeld op van het gebruik en de waargenomen effectiviteit van 48 specifieke veiligheidsinterventies. In de toekomst kunnen deze inzichten de ontwikkeling en het testen van effectievere veiligheidsinterventies ondersteunen.

Download het complete (Engelstalige) artikel

Bron: ScienceDirect