Stalbranden: preventie begint bij elektrische veiligheid

Elektrotechnische veiligheid, stofbeheersing en watermistsystemen kunnen het brandrisico in de veehouderij sterk reduceren. Dat bleek tijdens het netwerk Agrarisch van het NVVK-platform Risicodeskundigheid.

Het NVVK-platform Risicodeskundigheid wijdde op 7 oktober een themamiddag aan brandveiligheid in veestallen. Met een hoofdrol voor techniek. Want techniek is enerzijds de oorzaak van veel stalbranden, maar kan ook oplossingen bieden.

Schermafbeelding 2021-11-11 om 11.46.29.png

Grote stallen en grote aantallen slachtoffers

De agrarische sector, verzekeraars en brandveiligheidsexperts spannen zich al jaren in om het aantal stalbranden te verminderen. Een opgave met grote maatschappelijke importantie. Want de branden leiden tot immens dierenleed en een hoge schadelast en beschadigen het imago van de veehouderij.

In de risicomonitor 2020 becijferde het Verbond van Verzekeraars dat zich in dat jaar in Nederland 54 stalbranden voordeden. Door de schaalvergroting in de veehouderij, gaat het vaak om zeer grote stallen en dus om grote aantallen ‘slachtoffers’. In 2020 kwamen naar schatting 100.000 tot 130.000 dieren om.

Het gehele verslag van deze bijeenkomst is nu te lezen op Arbo Online via deze link.

 

Schermafbeelding 2021-11-11 om 11.46.42.png

Lees het artikel hier