Een bericht vanuit de NVVK vakgroep Robotica

Met 8 professionals is er de afgelopen maanden vergaderd, gebrainstormd en is er een koers uitgezet voor deze vakgroep. Er is onder andere besloten dat iedere vaandeldrager van veiligheid ( NVVK lid) een gereedschapskist verdiend waarin hij/zij praktische tools kan vinden m.b.t. het thema robotisering.

Hiervoor hebben wij een speciale hoek ingericht binnen de NVVK app.  Wij zullen de komende maanden gebruiken om  deze gereedschapskist te vullen.  Uiteraard staat het iedereen vrij om ons te ondersteunen met tools/ praktische handvaten binnen deze thematiek. Speciale aandacht willen we vragen voor het thema cybersecurity. Vanwege de huidige ontwikkelingen op dit vlak zouden we hier ons graag op korte termijn hard voor maken. We doen een oproep m.b.t. tot kennis/ kunde/ tools op dit vlak. Als vakbroeders kunnen we elkaar helpen om dergelijke problemen tijdig te kunnen signaleren en waar nodig met passende tools te kunnen reduceren/elimineren.  

 

possessed-photography-dRMQiAubdws-unsplash-2.jpg

Terug naar Actueel