Algemene Vergadering stemt in met de aanpassen NVVK-verenigingsstructuur

Tijdens de Algemene Vergadering (AV) op 11 November 2021 heeft bijna 80% van de deelnemende leden ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van de verenigingsstructuur, conform het advies van de werkgroep. Vanwege de geldende Covid-Maatregelen heeft deze AV online plaatsgevonden, net als de voorgaande 2 AV's. Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 worden de nieuwe statuten en het Huishoudelijk regelement voorgelegd aan de leden. "Ik hoop u dan allemaal weer in levende lijve en vooral in goede gezondheid te mogen begroeten", Aldus NVVK-Voorzitter Kees Roelofs. 

In onderstaande animatie kunt u bekijken wat het tijdspad is voor de aanpassingen van de verenigingsstructuur. 

De vergadering werd voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, Kees Roelofs. Samen met secretaris Vincent Grijfrath en pennigmeester Louis Nijland, verzorgde hij de presentatie en een update van de lopende zaken. De presentatie over de voorgestelde hervormingen werd gegeven door Rob van Houten, voorzitter van de werkgroep. Hij werd ondersteund door projectmanager Rob Bongenaar. 

(tekst gaat verder onder foto)

Schermafbeelding 2021-11-12 om 13.56.18.png

Aan de aanwezige leden is tijdens de vergadering de volgende stemming voorgelegd:

De Werkgroep Hervorming Verenigingsorganisatie heeft haar advies uitgebracht aan het HB. Hierbij is rekening gehouden met de uitkomsten van het ledenonderzoek van 2019. Het HB heeft het advies van de Werkgroep integraal overgenomen, uitgebreid besproken met Regiobestuurders en bestuurders van Vakgroepen tijdens een bijeenkomst op 26 oktober jl. en vraagt de Algemene Vergadering om akkoord te gaan met het voorstel om:

De verenigingsstructuur conform het advies van de Werkgroep aan te passen. Indien akkoord, dan gaan we de statuten en het Huishoudelijk Reglement aanpassen en deze vervolgens in een volgende Algemene Vergadering voorleggen ter goedkeuring

Met deze stemming heeft bijna 80% van de aanwezige leden ingestemd. In 2022 worden de volgende stappen genomen om deze goedkeuring te concretiseren;

Kwartaal 1 2022

  • Afronden nieuwe statuten
  • Uiterlijk einde Q1 nieuwe statuten voorleggen aan de AV (stemmen via de app?)
  • Oproep voor kandidaten LR
  • Kennismanagement concretiseren

Kwartaal 2 2022

  • Verkiezing van de LR
  • Benoeming nieuw HB
  • Demissionaire periode van het huidige HB

Kwartaal 3 2022

  • NVVK nieuwe stijl operationeel

Een notaris, voor het aanpassen van de statuten, is inmiddels geselecteerd. 

Voorafgaande aan de AV zijn alle leden van de vereniging veelvuldig geïnformeerd en gevraagd om input en feedback te leveren betreffende de voorgestelde hervormingen. Zo is er op 26 okotber uitgebreid gesproken met Regiobestuurders en bestuurders van Vakgroepen tijdens een hybride bijeenkomst. Een overzicht van de verschillende communicatie uitingen is op deze pagina terug te kijken. 

Bekijk hier de speciale pagina over de hervormingen

Terug naar actueel