Overige publicaties

boek

Verschillende organisaties publiceren rapporten en adviezen die voor veiligheidskundigen nuttig kunnen zijn. Op deze pagina kunnen de belangrijkste publicaties worden gedownload.

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
Kennisbericht Elektromagnetische Velden en Gezondheid (pdf), 21 feb 2012

Grenswaarden asbest
SER-advies 2011(pdf)
kabinetsreactie 2011(pdf)

 
Arbo Digitaal, van arpa naar app
Serie over digitale ontwikkelingen in de arbowereld. De serie is gepubliceerd in Vakblad Arbo in het voorjaar van 2012. 
Auteurs: Raphael Gallis en Adri Noort.
1. In den beginne (pdf)
 

Kennisdossiers en richtlijnen
De NVVK participeert in arbokennisnet. Arbokennisnet is tot stand gekomen door multidisciplinaire samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van SZW.

Op arbokennisnet wordt relevante informatie ontsloten voor alle arbodeskundigen en andere geïnteresseerden

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter